Personuppgiftspolicy STANLEY Guard™

STANLEY Guard™ webbsidan och mobilapplikationen (“STANLEY Guard™”) tillhandahålls av Stanley Security Sverige AB, vars registrerade adress är Box 12545, 102 29  STOCKHOLM.

Dina personuppgifter är viktiga för oss. Vi har skapat denna Personuppgiftspolicy för att säkerställa att du är medveten om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna Personuppgiftspolicy i sin helhet och använda den för att göra medvetna val kring hur du använder STANLEY Guard™.

Insamling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig STANLEY Guard™ måste vi samla in och lagra en viss mängd personuppgifter. Vissa av dessa personuppgifter anger du när du registrerar dig för att använda STANLEY Guard™, som t ex ditt namn, kontaktuppgifter, födelsedatum och kontaktuppgifter till dina kontaktpersoner.

När du registrerar dig kan du även ange beskrivande information samt medicinsk information om dig själv som kan hjälpa oss att identifiera och bistå dig vid en nödsituation. Du behöver ej uppge denna information om du inte vill, men den kan ge oss bättre möjligheter att hjälpa dig vid en nödsituation.

Vi samlar också in annan information som du uppger till oss, t ex vid kontakt med vårt Säkerhetscenter.

Spårning av position och videosekvenser

Förutsatt att du har aktiverat platstjänster i din mobiltelefon så kommer vi att spåra och spara positionen från din mobiltelefon från det ögonblick du startar STANLEY Guard™ appen på din mobiltelefon. Du kan avaktivera spårning när som helst genom att ändra inställningarna i din mobiltelefon. Observera dock att om du avaktiverar platstjänster så kommer många funktioner i appen inte vara tillgängliga för dig och våra möjligheter att assistera dig i en nödsituation kommer att vara mycket begränsade eller t o m obefintliga.

Om du utlöser ett larm så kommer STANLEYs Säkerhetscenter (”Säkerhetscenter”) att börja spåra din position i realtid. Säkerhetscenter kommer också att ta emot ljud- och videosekvenser från din mobiltelefon och den plats du befinner dig via STANLEY Guard™ appen. Dessa sekvenser lagras på våra servrar i 2 veckor innan de raderas.

Automatisk datainsamling

STANLEYs webbserver registrerar viss information kring ditt användande av STANLEY Guard™ automatiskt, t ex vilka sidor på webbsidan och/eller i appen som du har besökt, och information om din IP-adress och webbläsare. Detta hjälper oss att samla in information om våra användare och hur de använder STANLEY Guard™, samt för att identifiera om det föreligger några problem med vår tjänst.

Användande av insamlad information

STANLEY Guard™ kan komma att använda insamlad information om dig på en rad olika sätt från tid till annan – inklusive följande sätt.

 • För att tillhandahålla STANLEY Guard™ till dig, inklusive spårning av din mobiltelefons position under situationer du har identifierat som riskfyllda samt vid nödsituationer.
 • För att kommunicera med dig om STANLEY Guard™ och, om vi har ditt medgivande, skicka information direkt till dig om våra produkter och tjänster.
 • För att analysera och undersöka i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att skapa statistik över användandet av våra produkter och tjänster.
 • För att kunna besvara dina frågor eller önskemål.

Åtkomst och uppdatering av dina personuppgifter

Vi ger dig tillgång till dina personuppgifter enligt vad som regleras i lag och ger dig möjlighet att korrigera informationen om den är felaktig. Vi kommer även att radera information på din begäran om den inte är nödvändig att hålla lagrad enligt lag eller av giltiga affärsmässiga skäl för oss. Du kan komma åt och ändra dina personuppgifter och kontoinformation i STANLEY Guard™ appen eller på STANLEY Guard™ webbsidan.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part vid följande tillfällen:

 • När du larmar kommer vi att skicka ett SMS och/eller ett e-postmeddelande till dina kontaktpersoner. De kommer att få åtkomst till din position och dina inspelningar av platsen du befinner dig på via STANLEY Guard™ webbsidan till dess du återkallar larmet.   
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Räddningstjänst och Polis. Personuppgifterna kan inkludera medicinsk information som du valt att ange såväl som inspelade videosekvenser.
 • Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom Stanley Black & Deckerkoncernen såväl som tredjepartstjänsteleverantörer för att de skall kunna utföra tjänster för vår räkning.
 • Med ditt medgivande kan vi dela dina personuppgifter med andra företag inom Stanley Black & Deckerkoncernen eller med andra organisationer vi arbetar med så att de kan kontakta dig av marknadsföringsmässiga skäl.
 • Vi delar personuppgifter för att följa lagkrav, för att skydda dina eller någon annans vitala intressen, för att skydda våra systems säkerhet och integritet, för att vidta försiktighetsåtgärder mot rättsligt ansvar, eller i händelse av vår försäljning, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelse. Vi kommer att informera dig om utlämnande av personuppgifter som krävs enligt lag.
 • Vi kan också komma att dela dina personuppgifter vid tillfällen då vi har din tillåtelse att göra så.

Lagring av information och säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter. Dessa inkluderar interna granskningar av vår datainsamling, lagring och bearbetning av metoder och säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personuppgifter

Information om ditt STANLEY Guard™ konto lagras på servrar som hanteras av vår tjänsteleverantör.

Inom STANLEY, begränsar vi tillgång till personuppgifter till anställda inom STANLEY Security, entreprenörer och agenter som behöver känna till informationen för att bearbeta den för vår räkning. Dessa personer är bundna av sekretesskrav och kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning av sin anställning eller uppdrag, samt åtal, om de inte uppfyller dessa skyldigheter.

Du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ditt lösenord är konfidentiellt och säkert samt skall informera oss omedelbart om du har någon anledning att tro att ditt lösenord har blivit känt av någon annan, eller om lösenordet används, eller sannolikt kan komma att användas, på ett otillåtet sätt. Du får inte ge någon tredje part åtkomst till ditt konto.

Ändringar av vår personuppgiftspolicy

Observera att vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera alla personuppgiftspolicyändringar på den här webbsidan och, om ändringarna är betydande, även tillse tydligare information (som kan inkludera att skriva ett meddelande på vår hemsida på internet eller att meddela dig via e-post).

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller användandet av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande från vår hemsida, www.stanleysecurity.se, eller genom att skicka brev till oss på adressen överst i denna personuppgiftspolicy.
Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast augusti 2015.

Ring oss idag för mer information

KONTAKTA OSS

Företagets certifieringar