Så funkar det

Trygghet

Vi har utvecklat en App som ska vara så enkel som möjligt att använda. Om du hamnar i en farlig situation, om du blir förföljd eller attackerad så ska du få hjälp fort. STANLEY Guard™ är byggd för din enkelhet och vår snabbhet.

Proaktiva larm

Steg 1: Starta STANLEY Guard

Starta STANLEY Guard™ FÖRE varje potentiellt farlig situation – t ex INNAN du börjar gå hem eller skall till en plats med högre hotbild.

Vi spårar dig i realtid från det ögonblick STANLEY Guard slås på, även om du inte larmat än. Vi gör detta för att kunna se var du gått för att i efterhand kunna ge bättre uppgifter till t ex polis för att kunna höra vittnen eller samla andra typer av bevis som kamerabilder eller dyl om det skulle behövas.

Steg 2: Larma

Om du känner dig hotad så kan du skicka ett larm genom att antingen skaka telefonen eller svepa över skärmen (om detta är aktiverat). Därefter sker OMEDELBART och automatiskt flera saker:

Så fort du utlöst larmet så kommer din nuvarande position och den rutt du tagit från den tidpunkt du slog på STANLEY Guard skickas till STANLEY Säkerhetscenter. Från detta ögonblick och framåt kommer din position att spåras och ses i realtid av dina kontaktpersoner.

Tysta och dolda larmprofiler

Vi har designat tre unika larmprofiler. De situationer du kan befinna dig i kan vara unika för dig och kräver olika sätt att larma på

Basic

Efter den andra skakningen kommer telefonen att gå över i maximalt larmläge med kraftigt blinkande ljus.

Avskräckande

Denna profil gör det väldigt uppenbart för vem som helst som tittar på telefonen att en larm har utlösts.

Dold profil

När du inte vill att någon skall veta om att du har utlöst ett larm.

Avskräckande larm

Steg 3: Larma

Du kan använda larmet för att försöka att skrämma iväg en angripare. Detta gör du enkelt genom att skaka telefonen igen

Avskräckande larm innebär att din telefon kommer att avge ett mycket högt ljud och att lampan på din telefon börjar att blinka kraftigt för att skapa största möjliga uppmärksamhet. Utlös larmet om du känner att situationen håller på att bli farlig och du vill att den som är på väg att angripa dig ska förstå att situationen är övervakad och därmed avskräcka från vidare angrepp.

Man-Down larm

Sätt upp ett möteslarm

Möteslarmsfunktionen kan hjälpa dig i riskfyllda situationer, t ex när du skall träffa en okänd person eller arbeta ensam där du riskerar att skada dig utan att någon kan upptäcka att du är i nöd vilket kan leda till livsfara.

Denna funktion fungerar i låst skärmläge, alltså ett idealiskt verktyg för ensamarbetare eller för diskret användande i handväskan eller i fickan.

Tryck på ikonen för Möte och välj hur länge mötet skall vara. Fyll även i noteringar om mötet som vid ett larm skickas till STANLEY Säkerhetscenter som kan informera dina kontaktpersoner och skicka ut hjälp.

Spårning

Larmsidan har en spårningsfunktion som visar var du är på Google Maps.

Spårningsinformationen uppdateras var 45:e sekund så dina kontaktpersoner kan följa dina rörelser både före och efter ett larm i realtid.

Spårningsikoner

När du följer en rutt som någon har tagit så symboliseras den i GRÖNT. När denne har utlöst ett larm så blir rutten RÖD. STANLEY Guard logotypen symboliserar användarens nuvarande position.

STANLEY Säkerhetscenter

Webbsida för larm

När användaren har utlöst ett larm så skickas omedelbart ett meddelande till kontaktpersonerna via SMS och e-post. Larmmeddelandet innehåller all data som hämtats in från händelsen som spårningsinformation och videosekvenser, båda i realtid, samt annan data om användaren som kan skickas vidare till andra om det skulle behövas. STANLEY Guard säkrar på detta sätt att all data lagras tryggt, säkert och på distans.

Spårning

Larmsidan har en spårningsfunktion som visar vard du är på Google Maps. Spårningsinformationen uppdateras var 45:e sekund så dina kontaktpersoner kan följa dina rörelser både före och efter ett larm i realtid.

Larmstatus

Statusraden ger dig information om när användaren är spårad och när platsinformationen har uppdaterats.

Denna del av sidan talar också om datum och tid för larmet.

Video

Larmsidan visar videosekvenserna som laddats upp automatiskt från telefonen när du har utlöst ett larm. Detta gör att STANLEY Säkehetscenter kan se vad som händer och på bästa sätt avgöra hur de kan hjälpa dig och skicka ut nödvändiga kontaktpersoner.

Säker lagring av bevis

Ditt användarkonto

På STANLEY Guard webbsidan kan du logga in och hantera ditt konto, uppdatera din profil och titta på alla dina larm. När du är inloggad så kommer du åt flera menyer. Till höger är ett exempel på en larmlista som innehåller en översikt över ditt senaste larm och information om tidigare larm om du skulle vilja granska dem.

Ring oss idag för mer information

KONTAKTA OSS

Företagets certifieringar